pokrycia i izolacje dachowe

abito.pl
wszystko na twój dach !

Dachrock SP

Produkt

Płyty z jednokierunkowym spadkiem (płyty spadkowe).

Zastosowanie

Płyty przeznaczone do kształtowania jednokierunkowego spadku w warstwie izolacji termicznej stropodachów (do rynny, koryta, lini wpustów).

 


Zobacz prezentację multimedialnąSystemu DACHROCK SPS >>>

 

Informacje techniczne
Kod wyrobu MW-EN  13162-T4-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)450-WS-WL(P)-MU1
Polska Norma PN-EN  13162:2009
Certyfikat CE 1390-CPD-0072/07/P
EC Deklaracja Zgodności Nr CIG 00031/08
Współczynnik przewodzenia ciepła λ D =   0,041W/mK 
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,65kN/m³ 
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥  70kPa 
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥  15kPa 
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤  1,0kg/m² 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu ≤  3,0kg/m² 
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm ≥  450N 
Klasa reakcji na ogień A1 
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 NP-02223.1/A/2009/MŁ 
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011  

 

Wymiary płyt

 

Długość       Szerokość     Spadek na długości Grubość
[mm] [mm] [%]
1000 500 2  od 0 do 200 mm co 20 mm
1000 500 3  od 0 do 180 mm co 30 mm
1000 500 4  od 0 do 200 mm co 40 mm

 

Na życzenie klienta możliwe jest wyprodukowanie płyt o innym spadku.

Informacja dodatkowa

Produkty ROCKWOOL są produkowane i oferowane na rynku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami.Powrót

"ABITO" J. Dereń M. Dereń Sp. J.
Abito.pl , ul. Grottgera 57
32-020 Wieliczka

Email
biuro@abito.pl
//