pokrycia i izolacje dachowe

abito.pl
wszystko na twój dach !

Dachrock KSP

Produkt

Płyty z dwukierunkowym spadkiem (płyty kontrspadkowe).

Zastosowanie

Płyty przeznaczone do kształtowania dwukierunkowego spadku (kontrspadku) na dachu płaskim o dowolnym nachyleniu.

Zastosowanie elementów kontrspadkowych ułatwia skierowanie wody opadowej na dachu do wpustów wewnętrznych (odwodnienie wewnętrzne dachu).

 

 


 Zobacz prezentację multimedialnąSystemu DACHROCK SPS >>>

 

 


Przykładowe zastosowanie DACHROCK KSP.

Rysunek przedstawia:
A) Rzut 1/4 elementu kontraspadku
B) Przykładowy plan ułożenia kontraspadku o długości 15m dla dachu o nachyleniu 2%
C) Kontraspadek składa się z modułów od A do P.

 

Informacje techniczne
Kod wyrobu MW-EN  13162-T4-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)450-WS-WL(P)-MU1
Polska Norma PN-EN 13162:2009 
Certyfikat CE 1390-CPD-0072/07/P
EC Deklaracja Zgodności Nr CIG 00031/08
Współczynnik przewodzenia ciepła λ D =   0,041W/mK 
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,65kN/m³ 
Naprężenie sciskające przy 10% odkształceniu względnym ≥  70kPa 
Wytrzymałosć na rozciąganie prostopadłe do powierzchni ≥  15kPa 
Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu ≤  1,0kg/m² 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu ≤  3,0kg/m² 
Siła ściskająca pod obciążeniem punktowym dającym odkształcenie 5 mm ≥  450N 
Klasa reakcji na ogień A1 
Klasyfikacja ogniowa REI 15/45 NP-02223.1/A/2009/MŁ 
Atest higieniczny HK/B/0439/01/2011  

 

 

Zawartość i grubość modułów
moduł zawartość płyt w module grubość (od max do min) [mm]
ABC 2 x a, b, c 63/3
D b, d 83/3
E a, c, e 103/3
F b, d, f 123/3
G a, c, e, g 143/3
H f, h, b, d 163/3
J g, j, a, c, e 183/3
K h, e, b, d, f 203/3
L j, f, a , s, e, g, 1 x pł.podkład. 223/3
M e, g, f, h, b, d, 2 x pł.podkład. 243/3
N f, h, g, j, a, c, e, 2 x pł.podkład. 263/3
O g, j, h, e, b, d, f, 3 x pł.podkład. 283/3
P c, e, j, f, a, c, e, g, 5 x pł.podkład. 303/3


Powrót

"ABITO" J. Dereń M. Dereń Sp. J.
Abito.pl , ul. Grottgera 57
32-020 Wieliczka

Email
biuro@abito.pl
//